Kosmetika:                           Havlíčkova 19                                                                 

                                                 750 02 Přerov                                         

 Kosmetika: Lucie Muchová                   

                            mobil:603 457 698                                  

                            email :muska77@seznam.cz                              

 Kosmetika:    Bára Krejčířová   mobil: 774 860 074        

 Masáže:          Daniela Popová   mobil: 733 317 112